Giáo trình kinh doanh quốc tế hiện đại Charles W.L. Hill

0
33



Giáo trình kinh doanh quốc tế hiện đại Charles W.L. Hill mới nhất.
Các bạn có thể đặt mua sách tại
KINH DOANH QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI (CHARLES.W.L.HILL)
MỤC LỤC

Chương 1: Toàn cầu hóa
Chương 2: Những khác biệt quốc gia về kinh tế chính trị
Chương 3: Kinh tế chính trị và văn hóa
Chương 4: Những khác biệt về văn hóa
Chương 5: Đạo đức trong kinh doanh quốc tế
Chương 6: Học thuyết thương mại quốc tế
Chương 7: Kinh tế chính trị của thương mại quốc tế
Chương 8: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Chương 9: Hội nhập kinh tế khu vực
Chương 10: Thị trường ngoại hối
Chương 11: Hệ thống tiền tệ quốc tế
Chương 12: Chiến lược kinh doanh quốc tế
Chương 13: Thâm nhập thị trường nước ngoài
Chương 14: Xuất, nhập khẩu và thương mại đối lưu
Chương 15: Sản xuất toàn cầu, thuê ngoài và hậu cần
Chương 16: Marketing toàn cầu và nghiên cứu phát triển
Chương 17: Quản trị nguồn nhân lực toàn cầu

Nguồn: https://keralafolkloreakademy.com/

Xem thêm bài viết khác: https://keralafolkloreakademy.com/van-hoa/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here