Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

0
26Chuỗi videoclip học tập các bài Lý luận chính trị trực tuyến cho đoàn viên | Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam | Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
____________________________

Trân trọng kính mời các bạn đoàn viên đến với bài 1 với tên gọi “Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do TS. Phạm Mạnh Thắng – Giảng viên khoa Giáo dục Chính trị trình bày.

Đây là sản phẩm của Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các tổ chức, cá nhân dẫn nguồn SPTV – HCMUE khi sử dụng tư liệu từ kênh này.

Nguồn: https://keralafolkloreakademy.com/

Xem thêm bài viết khác: https://keralafolkloreakademy.com/van-hoa/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here